Góc Sẻ Chia

Dưới mỗi mái nhà, trong ký ức mỗi người luôn bao bọc trong tình yêu thương của ông bà, ba mẹ. Khi trưởng thành, yêu thương vẫn còn đó bao sắc thái: hạnh phúc, biết ơn, hoài niệm….nhưng thật khó trao gửi thành lời. Bạn muốn chia sẻ điều gì cùng ba mẹ, ông bà. Hãy cùng Hồng Linh Cốt lan tỏa yêu thương.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ganketyeut/domains/ganketyeuthuong.honglinhcot.vn/public_html/wp-content/themes/monatheme/page-template/home-template.php on line 76

Lời Yêu Thương

Dưới mỗi mái nhà, trong ký ức mỗi người luôn bao bọc trong tình yêu thương của ông bà, ba mẹ. Khi trưởng thành, yêu thương vẫn còn đó bao sắc thái: hạnh phúc, biết ơn, hoài niệm….nhưng thật khó trao gửi thành lời. Bạn muốn chia sẻ điều gì cùng ba mẹ, ông bà. Hãy cùng Hồng Linh Cốt lan tỏa yêu thương.

HỒNG LINH CỐT

“ Gắn kết yêu Thương”